Opdateret situationsplan

Så er der kommet en opdateret udgave af situationsplanen (Fra 20. december 2013).
Bemærk at nedenstående er en modificeret udgave af den “officielle” fra House arkitekterne. I denne udgave har undertegnet forsøgt at tydeliggøre de vigtige elementer i planen, ved at nedtone de uvæsentlige elementer og farvelægge de væsentlige.
PDF-udgave af nednstående
Original udgave fra House

Billedet kunne desværre ikke hentes.

Forfinet udgave af den officielle situationsplan fra House arkitekterne.