Tidsplan

schedule-an-appointmentPå nuværende tidspunkt i projektet er det stadig fortidligt at udtale sig om en egentlig tidsplan, men vi arbejder hårdt for at kunne flytte ind sommeren 2015. Det forventes at projektet skal igennem følgende faser:

Samle medlemmer der ønsker at flytte ind

For at bofællesskabet kan blive en realitet kræver det at en række familier ønsker at blive en del af det og at de har økonomien til det (kan stille en bankgaranti). Omfanget af nødvendige familier for at arkitekterne og entreprenøren går i gang med næste fase, er aftalt med entreprenøren. Vi håber at vi kan samle nok medlemmer til at vi kan  bygge projektet i én etape, men hvis det ikke kan lade sig gøre, har vi også en to-etape strategi. Omfanget at denne fase er ukendt, men der vil arbejdes hårdt på at gøre denne fase så kort som mulig.

Myndighedsbetjening

Når det nødvendige antal familier er fundet til en byggefase starter arkiteterne og entreprenøren det videre arbejde. Først kommer en myndighedsprojektfase, hvor entreprenøren og arkitekterne arbejder på materialet der skal sendes til godkendelse hos myndighederne. Dette forventes at have et omfang på cirka 2 måneder. Når dette er udarbejdet skal det til behandling hos myndighederne, der har en behandlingstid på 1-1½ måned. Dette ender forhåbentlig ud i en godkendelse og arkitekterne og entreprenøren starte på en hovedprojekt/tilvalgsfase hvor husenes detaljer bliver planlagt. Denne fase forventes at have et omfang på cirka 3 måneder.

Byggefasen

Fra der blev taget det første spadestik hos Svalin til de første 14 beboere kunne flytte ind gik der cirka 9 måneder.  Med en formodet byggeetape 1 på samme antal huse, kan det håbes at samme tidsramme kan holdes for bygning af dette bofællesskab.

Med lidt hurtig hovedregning kommer der minimum til at gå ca. 18 måneder fra der er fundet familier til etape 1 til man kan forvente at flytte ind.

Tidsplan er sidst redigeret 5. januar 2014.