Placering af boliger

Det er planen at bofællesskabet køber grunden på Toppen ved siden af Svalin. Byggeriet skal følge Roskilde Kommunes lokalplan for Toppen. Lokalplanerne for Skademosegård (øst for grunden), Skademosen (nord for grunden), Marken og Ageren (nordvest for grunden) og Bækken og Ådalen (vest for grunden) er også interessante. Dertil er der en ældre og generel lokalplan for det omkransende område Trekroner Øst. Roskilde har forøvrigt en længere beskrivelse af deres plan for by- og bolig-udvikling i hele Roskilde kommune. Trekroner bliver beskrevet fra side 26.

Følgende plantegning er et udkast til, hvordan Svalin2 vil passe ind i lokalplanen.

Lokalplan for Toppen

Figuren er en sammensætning af Figur 3 (Vej- og stisystem, samt højdekurver) og Figur 2 (Det grønne bælte) fra Roskildes lokalplan samt plantegning fra arkitekterne House. De røde figurer markerer, hvor nedenstående fotografier er taget.

  • Billed 1
  • Billed 2
  • Billed 3
  • Billed 4
  • Billed 5
  • Billed 6
  • Billed 7
  • Billed 8
  • Billed 9

Placering af boliger er sidst redigeret 4. januar.