Boligpris

financePriserne på boligerne er endnu ikke fastlagte. I efteråret 2013, var vi i forhandling med totalentreprenør Jan Jensen, som har bygget Svalin. Her fik vi prisindikationer, som vi i arbejdsgruppen og de to tilknyttede arkitektstuer finder troværdige. Desværre måtte Jan Jensen melde sig ud af projektet, da kriseramte Østjydsk Bank ikke ville låne ham pengene til projektet.

Vi vil i januar 2014, med udgangspunkt i det skitseprojekt der er lavet af arkitektfirmaet House søge en ny entreprenør.

Når et konkret tilbud er i hus, videregives informationerne her på siden.

Er man interesseret i at høre nærmere om processen, så kontakt os.

Boligpris er sidst redigeret 5. januar 2013.