Fællesudgifter

Business-Expenses-300x200Udover det sociale fællesskab i et bofællesskab, skaber et bofællesskab også rammerne for at man i fællesskab kan afholde nogle udgifter, så den enkelte familie samlet set får færre omkostninger. Derudover er der en række udgifter som man også skal være med til at dække da man har andel i en masse fællesfaciliteter.

Følgende skal ses som et udkast til hvilke omkostninger der kan være i forbindelse med fællesskabet.

Fællesindkøb ved opstart (engangsinvestering)

 • Hjemkøb af skraldebeholdere
 • Div. nødvendigt værktøj/redskaber til værksted og udendørsarealer (afhænger hvad de enkelte familier kan byde ind med)
 • Indretning af fælleshus (møbler, service, køkkenredskaber)
 • Renholdningsudstyr
 • Udsmykning af grund (jf. Lokalplan)

Løbende fællesudgifter
Vi har et håb om at fællesudgifterne kommer til at ligge på et niveau der hedder 2000-2.500 kr. pr måned pr familie.

 • Ejendomsskat/ejendomsværdiskat for grund og fælleshusAdministration til drivning af bofællesskabet (afhænger i høj grad af hvilke kompetencer vi i bofællesskabet selv kan byde ind med)
 • DRs medielicens for erhverv
 • TV og internet til fælleshuset
 • Renholdningsprodukter
 • Forsyningsafgifter til fælleshuset
 • Den årlige variable udgift i forhold til afhentning affald (afhænger af valgt affaldsbeholder)
 • Forsikringer
  • Løsøreforsikring (småting, redskaber mm.
  • Ejendomsforsikring inkl. Ansvarsforsikring (husforsikring for den enkelte husstand burde ikke være nødvendig
  • Forsikring af de anvendte teknologier i forbindelse med energisystemet
 • Vedligehold (For at bofællesskabet også i fremtiden kommer til at fremstå som en helhed og de enkelte boliger er i samme ydre stand hensættes månedligt et beløb til vedligehold (både i lille skala samt fremtidig maling mm af bygningerne).

Hvad vi forventer den enkelte familie selv står for

 • Den årlige faste udgift til afhentning af affald (1.157,89 kr. i 2013)
 • Årligt medlemskab af Grundejerforeningen Trekroner Øst (2000 kr, samt indmeldelsesgebyr på 3000 kr.)
 • TV-pakke (fordelagtig aftale kan laves med Comx)
 • Internet (fordelagtig aftale kan laves med Comx)
 • Den individuelle forsyning til den enkelte bolig (vand, varme, el)

 

Fællesudgifter er sidst redigeret 27. oktober 2013.