Hvad er foreningens rolle?

cat-team-buildingForeningen bag bofællesskabet og foreningens arbejde er en dynamisk størrelse og afhænger af, hvilket stadie bofællesskabets tilblivelse er i.

Foreningens tre stadier

Opstart
Foreningens formål: At forestå etablering af bofællesskabet, skaffe medlemmer og skitsere projektet.

Medlemmer: Husstande, som ønsker at arbejde for at etablere bofællesskabet, og som jf. Vedtægterne har indbetalt “indskud” samt medlemskontingent.

Byggefasen
Foreningens formål: At forestå det fortsatte organisatoriske arbejde i forbindelse med bebyggelse og indflytning.

Medlemmer: Husstande som ønsker at arbejde for at etablere bofællesskabet, og som jf. Vedtægterne har indbetalt “indskud” samt medlemskontingent.

Efter indflytning
Foreningens formål: At drive og vedligeholde fælles bygninger, fælles installationer og fælles arealer, herunder at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, veje, stier og parkeringspladser samt at anlægge og vedligeholde de fælles friarealer inden for foreningens område.

Medlemmer: Husstande i bofællesskabet og deraffølger betaler årligt medlemskontingent.

Hvad er foreningens rolle? sidst redigeret 23. september 2013.