Hvordan bliver vi medlemmer?

Green iconsFor at melde sig ind i foreningen, skal man acceptere foreningens vedtægter. Herefter kan man vælge mellem 2 medlemsskaber:

  • aktivt medlem eller
  • passivt medlem.

 

Aktivt medlemsskab

Er man aktivt medlem, bliver man en del af foreningen, som arbejder for at finde en løsning på et bofællesskab i Trekroner. Som aktivt medlem opnår man anciennitet, der danner grundlag for rækkefølgen af valg af bolig.  Som aktivt medlem får man informationer direkte på email og adgang til facebookside kun som medlemmer, der anvendes til diskussionsfora.

For at blive aktiv medlem skal I ifølge vedtægterne §3 stk. 2 skal sende en mail til bestyrelsen indeholdende:

  • Jeres fulde navne
  • Telefonnummer
  • Email

Samt indbetale indskud + kontigent på foreningenskontoen, der har følgende oplysninger:

  • Reg. nr.: 4560
  • Konto nr.: 4560274939

Det er i foreningen vedtaget at fastsætte indskuddet til 5.000 kr. og kontingentet til 500 kr. Ved indmeldelse skal derfor overføres 5.500 kr pr. familie.

Passivt medlemskab

Det passive medlemskab er en form for venteliste, der bliver aktuel når alle 24 boliger er reserveret af aktive medlemmer. Da det ikke er sikkert at alle medlemmer, når det kommer til stykket, har lyst eller mulighed for at købe et hus, er det vigtigt at vi har flere interesserede som har fulgt processen og kender projektet.

Ønsker man et passivt medlemskab, så indbetaler man 500 kr. (§3 stk. 3). Ved passivt medlemskab skal forstås, at man har mulighed for at blive aktiv medlem efter den anciennitet man har opnået passiv, hvis en ledig plads i boligerne opstår. Bliver man bliver tilbudt aktivt medlemskab, pga frafald, vil de indbetalte 500 kr blive trukket fra indskuddet man skal betale som aktivt medlem (§3 stk. 3).

Som passiv medlem, er man inviteret med til medlemsmøderne, og bliver en del af den lukkede facebookgruppe, men man har ikke stemmeret. Man får derfor alle de samme oplysninger som aktive medlemmer.

Ønsker man et passivt medlemskab, skal i også her sende en email til info@svalin2.dk med jeres kontaktoplysninger (fulde navne, emails samt tlf.). Samt indbetale 500 kr til foreningskontoen (se under aktivt medlemskab).

Hvordan bliver vi medlemmer? er sidst redigeret 5. januar 2014.