Situationsplan

Situationsplanen er det dokument der fortæller hvor de forskellige bygninger, stier, parkeringer, etc. placeres på grunden.

Situationsplanen har løbende været under udvikling, fra det første konceptudkast til hvor vi er i dag.

Følgende skitse viser konceptudkastet, hvor fælleshuset er placeret i centrum af to halvbuer, der næsten danner et hjerte:

Alt Tekst

Konceptudkast fra 9. august 2013: Den hjerteformede bebyggelse, med fællesbygningen centreret.

Følgende skitse viser forslag til hvordan eng-landskabet, der omkranser bebyggelsen trækkes ind i hjertet:

Alt Tekst

Beplantnings udkast fra 4. december 2013: Her vises forslag til hvordan omkransende eng-landskab kan trækkes ind i bebyggelsen. Endvidere forslag til hække og træer.

Plantegning viser placering af de enkelte husstørrelser og fælleshuset, samt hvor de fælles skure og cykelskure skal stå, samt hvor de tilvalgte private skurer placeres.

Alt Tekst

Plantegning fra 20. december 2013: Her vises de enkelte boligers placering, samt placering af forskellige typer af skure.

 

Siden er sidst redigeret 6. januar 2014.